Polityka prywatności

Nie martw się o swoje dane!

Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj) są przetwarzane przez Vanilla Steel w celu zarządzania klientami zgodnie ze stosunkiem umownym na podstawie Twoich instrukcji lub zamówienia, które złożyłeś, w ramach różnych zobowiązań ustawowych (nasza odpowiedzialność, obowiązek przechowywania i prawo księgowe) oraz w celach marketingu bezpośredniego (aby być może zaoferować Ci nowe usługi), na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako przedsiębiorcy. Przetwarzanie danych jest zawsze wykonywane przez kierownika przedsiębiorstwa.

Informujemy, że nie możemy usunąć Państwa danych w trakcie wykonywania powierzonego nam zadania lub realizacji złożonego zamówienia, ponieważ wówczas nie możemy zagwarantować naszych usług. W ramach ciążących na nas obowiązków ustawowych jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych osobowych przez okres kolejnych 10 lat od zakończenia zlecenia (być może przez Państwa). Przechowywane i archiwizowane przez nas w tym czasie dane dotyczące Państwa będą tylko tymi, które są niezbędne w ramach ustawowego obowiązku.

Zwracamy uwagę na fakt, że możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim w ramach powierzonego nam zadania i w celu realizacji obowiązku ustawowego. Zawsze możesz skonsultować się z nami w tej sprawie, a my poinformujemy Cię, do jakiego organu zostały przekazane Twoje dane osobowe
.

Jeśli nie życzysz sobie, abyśmy przetwarzali Twoje dane dla celów marketingu bezpośredniego, wystarczy, że poinformujesz nas o tym na adres info@vanillasteel.com. Pod tym adresem można również zawsze zapytać, jakie dane przetwarzamy na Państwa temat i zażądać ich sprostowania lub usunięcia (to ostatnie w zakresie, w jakim jest to możliwe w ramach przydzielonego zlecenia/zamówienia i zgodnie z prawem). Jeżeli przekazane nam dane nie są poprawne i zażądają Państwo ich poprawienia, zawsze mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, o ile jest to możliwe. Podobnie, w miarę możliwości, wszystkie usługi świadczone w ramach praw przyznanych Ci na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych są bezpłatne. Prywatności (Puttkamerstr. 16-18 w 10969 Berlin), jeśli nie zgadzasz się ze sposobem przetwarzania Twoich danych.