Stopka redakcyjna

Informacje zgodnie z sekcją 5 TMG

Vanilla Steel GmbH
Adres siedziby: Wörther Straße 32, 10405 Berlin
‍BerlinAdres biura: Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin

Sąd Rejestrowy: Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 218619 B
Nr VAT: DE332534899

Reprezentowani przez:
Alexis Ducros, Clifford Ondara, Simon Zühlke

Dane kontaktowe

E-mail: info@vanillasteel.com
Adres internetowy: www.vanillasteel.com

Kapitał

Kapitał założycielski lub początkowy: 25 000 EUR

Zastrzeżenie

Odpowiedzialność za treści
Treści zawarte na naszych stronach internetowych zostały przygotowane z dużą starannością. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność. Nie zobowiązujemy się do aktualizacji udostępnionych informacji.

Jako usługodawca odpowiadamy zgodnie z art. 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) za własne treści udostępniane na tych stronach internetowych na podstawie ogólnych przepisów ustawowych. Zgodnie z art. 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania informacji przekazywanych lub przechowywanych przez osoby trzecie ani do badania okoliczności wskazujących na działalność przestępczą. Nie ma to wpływu na obowiązek usunięcia lub wstrzymania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami ustawowymi. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym zostanie ujawnione konkretne naruszenie przepisów ustawowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawowych, niezwłocznie usuniemy odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasz portal zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, nad którymi nie mamy żadnej kontroli. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za treści tych stron. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze właściwy oferent lub operator tych stron. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. W momencie umieszczania linków nie stwierdzono żadnych nielegalnych treści. Stałe monitorowanie zawartości stron, do których prowadzą linki, bez konkretnych podstaw do podejrzeń o naruszenie prawa nie byłoby jednak uzasadnione. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów prawa niezwłocznie usuniemy odnośne linki.

Prawa autorskie

Treści i dzieła stworzone przez operatora portalu na tych stronach internetowych podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkie formy wykorzystania wykraczające poza granice prawa autorskiego wymagają wyraźnej pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone wyłącznie dla celów prywatnych i nie jest dozwolone dla celów komercyjnych. Jeżeli zawartość tego portalu nie została stworzona przez operatora, uznaje się prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści należące do osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeżeli mimo tych środków ostrożności dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, będziemy wdzięczni za zwrócenie nam uwagi na takie okoliczności. Jeżeli dowiemy się o jakimkolwiek naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy wszelkie treści, których ono dotyczy.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska utworzyła platformę internetową służącą do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Platforma ta znajduje się pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów.